www.erviken.com

Ervik og omegn

Ervik og omegn:

Ervik var en liten bygd i Åsane utenfor Bergen.

Erviken ligger innerst i Eidsvågbukten i Åsane bydel, Bergen. Erviken(gården) tilhørte i begynnelsen av 1600-tallet Allehelgenkirkens gods.

Gården ble tidlig delt, og et lyststed ble etablert av kjøpmann Christian Jürgens. Hovedbygningen ble oppført i 1732 og restaurert i 1911. Eiendommen ble tidlig parkmessig opparbeidet, og ca. 40 dekar ble fredet i 1984.

Tilfeldige bilder:

Gamleskolen Gamleskolen
Stamskaret okt. 70 Stamskaret okt. 70
Kommunebryggen apr. 70 Kommunebryggen apr. 70
T E K S T
A L B U M
T E K N I S K